Chưa Bao Giờ Em Quên Hợp âm guitar Chords – Hương Ly (dễ)

This Article is about Chưa Bao Giờ Em Quên Hợp âm guitar Chords by Hương Ly. Chưa Bao Giờ Em Quên Hợp âm guitar Hương Ly are really very easy to play for beginners too. Chưa Bao Giờ Em Quên chords with capo on 1st fret are Dm, Am, A#, C, Gm. We would suggest begginers to go with capo version as it will make chords easy for them. Chưa Bao Giờ Em Quên Hương Ly Hợp âm guitar given below are for the version by Hương Ly only and for any reprised version of this song chords may differ. Now lets play Chưa Bao Giờ Em Quên Hợp âm guitar Hương Ly.

Chưa Bao Giờ Em Quên Hợp âm guitar Hương Ly

Chưa Bao Giờ Em Quên Hợp âm guitar Hương Ly

Hợp âm GuitarHợp âm Ukulele
Dm- x00231Dm- 2210
Am- x02210Am- 2000
A#- 113331A#- 3211
C- 032010C- 0003
Gm- 355333Gm- 0231

Chua Bao Gio Em Quen Huong Ly Hop am guitar :

Capo: 1st Fret

[Dm] Có những lúc buồn cũng
chẳng biết nói với [Am] ai
Từng dòng cảm [A#] xúc cứ
mãi quấn [C] quanh trong [F] đầu
Có những kỉ [Dm] niệm bây
giờ chỉ là quá [Am] khứ
Có những yêu [Gm] thương bây giờ
chỉ [Am] còn trong [Dm]

[Dm] Những lúc anh buồn ai
cạnh bên để sẻ [Am] chia
Những lúc cô [A#] đơn ai
làm [C] cho anh mỉm [F] cười
Luôn có một [Dm] người đứng
từ sau để dõi [Am] theo
Vậy mà anh [Gm] nói ra câu chúng
[Am] ta không hợp [Dm] nhau

[Dm] Một điều mà chẳng ai làm được..
nhượng quyền để [Am] yêu cho người ta
Hạnh phúc thứ [A#] ba liệu được bền
[C] lâu như tình [F] yêu ta lúc đầu
Đi đến nơi [Dm] đâu để tìm lại
những hoài [Am] niệm khi ấy
Để chẳng vương [Gm] vấn một
người đã [Am] không [Dm] còn yêu

Gặp mặt nhau [Dm] tỏ ra lạnh lùng…cảm
xúc của [Am] hai người dưng
Êm ấm yên [A#] vui mặn nồng khi
[C] xưa giờ chỉ [F] còn là đã từng
Em chẳng sao [Dm] đâu cho dù là
quá khứ [Am] kia chưa phai màu
Chỉ sợ em [Gm] khóc chẳng ai ở
[Am] bên đưa tay [Dm] lau

Gặp mặt nhau [Dm] tỏ ra lạnh lùng…cảm
xúc của [Am] hai người dưng
Êm ấm yên [A#] vui mặn nồng khi
[C] xưa giờ chỉ [F] còn là đã từng
Em chẳng sao [Dm] đâu cho dù là
quá khứ [Am] kia chưa phai màu
Chỉ sợ em [Gm] khóc chẳng ai ở
[Am] bên đưa tay [Dm] lau

See Also: Road Trip by NCT 127

See Also: Running Out of Roses Alan Walker

We hope you found Chưa Bao Giờ Em Quên Hợp âm guitar Hương Ly. For any correction and suggestion please comment below. Incase you feel any difficulty in playing these chords then let us know we will try our best to help you out.

Song Info:
Song: Chưa Bao Giờ Em Quên
Artist: Hương Ly
Released: 2021
Language: Vietnamese

Watch Video of this song here:

Note: You need capo to play given chords above and we have provided it as capo version because we think that beginners as well as advanced guitarist can easily play chords of Chưa Bao Giờ Em Quên with capo. If you wish to play it without capo then chords will be like: Dm = D#m, A# = B, C = C#, F = F#, Gm = G#m, Am = A#m. Remember if you are not good at barre chords then you should go for capo version only. This is the 200th post of silentguitarchords. Thanks for your support!!

Tags: Chưa Bao Giờ Em Quên Hợp âm guitar Hương Ly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page